Ook kosten van files in eurovignet

Print
Ook kosten van files in eurovignet

Ook kosten van files in eurovignet

De Europese ministers van transport hebben een akkoord bereikt over het eurovignet en tolgelden voor het zwaar vervoer. Voortaan mogen de lidstaten daarin ook de kosten verrekenen van de geluidshinder, de milieuverontreiniging - bijvoorbeeld met een taks die afhangt van de emissies van de vrachtwagen - en de files.

De transportorganisatie Febetra reageert ontgoocheld. "We ondersteunen het principe van 'de vervuiler betaalt', maar we moeten vaststellen dat alleen het vrachtverkeer wordt geviseerd. De andere transporten, die ook externe kosten veroorzaken, blijven buiten schot."

Voorts hekelt Febetra dat de overheden de opbrengsten van het eurovignet en de tolgelden gewoon in hun schatkist kunnen stoppen en die dus niet noodzakkelijk gebruikt moeten worden voor aanleg en onderhoud van wegeninfrastructuur.

Het Europees parlement moet zich nog over het dossier buigen. Er kunnen dus nog wijzigingen worden aangebracht.

JVG