Léonard verduidelijkt: "Aids is logisch gevolg van promiscue gedrag"

Print
Léonard verduidelijkt: "Aids is logisch gevolg van promiscue gedrag"

Léonard verduidelijkt: Aids is logisch gevolg van promiscue gedrag

"Ik heb de indruk dat mijn woorden verkeerd begrepen zijn. Wat ik wil zeggen is te vergelijken met roken. Indien longkanker het gevolg is van overmatig roken, dan is de kanker een soort immanente gerechtigheid. Hetzelfde geldt voor aids als gevolg van promiscue seksueel gedrag."

Op een persconferentie in Watermaal-Bosvoorde heeft aartsbisschop André-Joseph Léonard vrijdagmiddag gereageerd op de mediastorm die is losgebarsten naar aanleiding van een passage uit het zopas in het Nederlands verschenen boek ‘Monseigneur Léonard - Gesprekken’ van Louis Mathou en Dominique Minten.

“In de pers zijn verschillende passages van mijn boek verschenen en die passages hebben grote commotie doen ontstaan in vele kringen, zowel binnen als vooral buiten de kerk. Het spreekt vanzelf dat een uitspraak of een zin slechts in zijn volle betekenis begrepen kan worden wanneer de hele context ernstig wordt genomen. Sta me toe in te gaan op de uitspraak over aids, die zoveel deining heeft veroorzaakt."

"Immanente gerechtigheid"

"Met betrekking tot de veel geciteerde passage over aids, dient te worden opgemerkt dat het een standpunt betreft over promiscue seksueel gedrag dat aids tot gevolg heeft. Ik heb het dus niet over aids ten gevolge van bloedtransfusie, en ook niet over aids als ziekte waarmee men geboren kan worden, maar enkel over aids als gevolg van wisselende seksuele contacten."

"Daarover zeg ik dat aids geen straf is van God voor dit promiscue gedrag, maar dat het hoogstens een soort van immanente gerechtigheid is. Wat verder in het boek staat dat ik deze vorm van aids algemeen beschouw als iets in de orde van een soort immanente gerechtigheid. Ik heb de indruk dat de technische term ‘immanente gerechtigheid’ verkeerd begrepen is, alsof ik aids in al zijn gedaanten beschouw als een ziekte die een straf zou zijn."

Kanker

"Wat ik wil zeggen is te vergelijken met roken. Indien longkanker het gevolg is van overmatig roken, dan is de kanker iets in de orde van een soort immanente gerechtigheid, want in de feiten zelf die men bewust doet, ligt de oorzaak van een gevolg waarvan men achteraf kan zeggen dat het een logisch gevolg is. Hetzelfde geldt voor aids als gevolg van promiscue seksueel gedrag."

"Ik wil beklemtonen dat ik in het boek herhaaldelijk benadruk dat ik niet oordeel over personen, wel over bepaalde praktijken. Jezus oordeelde nooit over mensen, wel over sommige van hun praktijken. Op de bladzijde die volgt op de vaak geciteerde passage over aids, staat letterlijk te lezen: Aidspatiënten en seropositieven mogen nooit het voorwerp van discriminatie zijn. Er is geen enkele reden om te discrimineren. Die mensen moeten net zoals alle anderen worden bejegend. Welke ook de bron van hun ziekte mag zijn, ze moeten worden omringd, aangemoedigd en gerespecteerd."

"Mijn boek is niet bedoeld om te choqueren, wel om principes waaraan ik vasthoud bekend te maken en mijn houding van respect tegenover ieder mens in iedere situatie naar voor te brengen. Ik betreur dat dit gisteren en vandaag niet duidelijk naar voor is gekomen en wil langs deze weg aan u allen – in het bijzonder aan aidslijders en seropositieven – duidelijk maken dat ik hen met respect en liefde benader”, besluit Léonard.