Vakbonden dienen stakingsaanzegging in bij SPE-Luminus

Print
Bij energieleverancier SPE-Luminus hebben de vakbonden een nationale stakingsaanzegging ingediend.Ze nemen het niet dat werknemers moeten verhuizen tussen de sites van Gent, Hasselt, Brussel en Seraing.

De vakbonden vrezen voor ontslagen. "De directie beweert dat het gaat om functies, niet over mensen. Iedereen die niet wenst te verhuizen, zou dus vlot omgeschoold kunnen worden naar een nieuwe functie. Aangezien contracten bepaalde duur niet ter sprake komen kan aangenomen worden dat heel wat werknemers hun tijdelijk contract binnenkort niet verlengd zullen zien", aldus de bonden.

De socialistische bond ACOD-Gazelco vreest bovendien een gefaseerde aanpak. "Door niet van in het begin het volledige reorganisatieplaatje te tonen, probeert de directie het protest te milderen."

Gazelco ziet de meerwaarde niet in van een verhuizing van diensten naar andere sites, zeker met de huidige technologische mogelijkheden. Het leidt alleen maar tot meer verplaatsingen.

JVG