Nieuwjaar op zaterdag? Geen probleem

Print
Elke werknemer uit de privé-sector mag in principe niet worden tewerkgesteld op tien wettelijke feestdagen (Nieuwjaar, paasmaandag, feest van de arbeid, Hemelvaart, pinkstermaandag, nationale feestdag, Maria-Hemelvaart, Allerheiligen, Kerstmis).

Deze feestdagen worden toegekend ongeacht de aard van de functie, anciënniteit of duur van de arbeidsprestaties. De werkgever is tevens verplicht om deze feestdagen te betalen.

In de praktijk kan nu een probleem rijzen als deze feestdagen op een zondag kunnen vallen of op een gewone inactiviteitsdag in de onderneming (bv. de zaterdag).

Dit zal het geval zijn in 2011 voor Nieuwjaar (zaterdag 1 januari 2011), feest van de arbeid (zondag 1 mei 2011) en Kerstmis (zondag 25 december 2011).

De werkgever is verplicht om deze feestdagen te vervangen door een andere rustdag, die moet samenvallen met een gewone werkdag. Deze vervangingsdag krijgt dan het karakter van een feestdag en moet vallen in hetzelfde kalenderjaar als de oorspronkelijke feestdag.

Vervangingsdagen

In heel wat sectoren worden deze vervangingsdagen vastgesteld op het niveau van de sector in het paritair comité. Dit moest dit jaar gebeuren vóór 1 oktober. De lijst van de sectoren die dit effectief gedaan hebben kan gevonden worden op de website www.werk.belgië.be .

Als er geen beslissing werd genomen in het paritair comité dan heeft de onderneming nog tot 15 december 2010 om collectief in vervangingsdagen te voorzien. Dit kan in overleg met de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging.

Indien er geen syndicale afvaardiging is kan dit vastgelegd worden in een collectief akkoord ondertekend door alle werknemers.

Geen akkoord

Indien een collectief akkoord niet mogelijk is, kan het ook in een individuele overeenkomst met elke werknemer afzonderlijk.

Indien er op geen enkele manier een consensus wordt gevonden in de onderneming over die vervangingsdagen, dan geldt de wettelijke regel dat de feestdag vervangen wordt door de eerste normale werkdag die volgt op de feestdag.

Een feestdag die valt in de jaarlijkse vakantie van de werknemer (vb. donderdag 21 juli 2011) blijft vastgesteld op zijn normale datum als feestdag. De werknemer zal dan één dag vakantie minder gehad hebben dan voorzien en kan de oorspronkelijke duur van zijn vakantie met één dag verlengen.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen