De Wever schrijft compromistekst: "Er moet nu een doorbraak komen"

Print
De Wever schrijft compromistekst: "Er moet nu een doorbraak komen"

De Wever schrijft compromistekst: Er moet nu een doorbraak komen

Koninklijk verduidelijker Bart De Wever werkt aan een compromistekst en wil maandagmiddag een antwoord van de zeven partijen. "Ik ben er mij ten volle van bewust dat ik wellicht alle partijen een beetje pijn zal doen, maar we mogen geen tijd meer verliezen. Er moet nú een doorbraak komen."

"Ik heb de voorbije dagen de voorzitters gezien van de 7 politieke partijen die de voorbije maanden intensief onderhandeld hebben", zegt De Wever. "Zoals men mij gevraagd heeft, heb ik met elk van hen uitgebreid de tijd genomen om ieders standpunten over de belangrijkste thema's te verduidelijken."

"Ik heb bovendien een aantal ideeën afgetoetst en geprobeerd te weten te komen op welke vlakken en in welke mate er bij welke partijen nog onderhandelingsmarge bestaat. Zoals beloofd blijf ik discreet over wat die gesprekken precies hebben opgeleverd."

Naar de koning

"Wat ik u vandaag wel kan aankondigen, is dat ik ga werken aan een uitgeschreven tekst. Vandaag en morgen zal ik mij aan het schrijven zetten. Ik zal deze tekst - en dat wil ik benadrukken - niet schrijven als N-VA-voorzitter maar als koninklijk opdrachthouder."

"Ik zal mezelf in deze oefening boven alle partijen plaatsen. Zondag zal ik deze tekst aan de 7 partijvoorzitters bezorgen. Tegen maandagmiddag zou ik dan graag een antwoord krijgen. Maandagnamiddag zal ik vervolgens verslag uitbrengen bij de Koning over wat mijn opdracht heeft opgeleverd."

Kwetsbaar

"Iedereen weet: verba volant, scripta manent (woorden vervliegen, geschriften blijven). Ik zal mij bijzonder kwetsbaar opstellen met mijn tekst. Want ook mijn partij zal daarin dingen lezen die ze eigenlijk niet wil. Ook mijn partij zal vaststellen dat bepaalde verlangens niet zijn opgenomen in de tekst."

"Ik ga er in mijn tekst voor proberen te zorgen dat er voor elke partij voldoende eten en drinken is, daarbij rekening houdend met de wil van de kiezers. Maar ik wil ook waarschuwen: elke partij zal in de tekst dingen lezen die ze niet wil. Elke partij zal bepaalde verlangens niet terugvinden in de tekst."

"Het is wel mijn ambitie om het best haalbare communautair akkoord neer te schrijven dat met deze 7 partijen aan tafel te vinden is. Een akkoord met respect voor wat leeft ten zuiden en ten noorden van de taalgrens. Een akkoord dat tegemoet komt aan de breed gedragen Vlaamse roep naar verandering, maar dat ook tegemoet komt aan de bekommernissen van de Franstaligen."

Precair evenwicht

"Mijn tekst zal een compromis zijn, maar dan wel een met duidelijke keuzes. In het verleden is te vaak gekozen voor ingewikkelde constructies die de problemen later alleen maar vergroot hebben. Van die onheilzame weg moeten we afstappen. In het belang van een efficiënter, zuiniger en meer responsabiliserend beleid. In het belang van een slagkrachtige overheid met focus op kerntaken en op een gezonde financiële huishouding. In het belang van een sociale zekerheid die onze welvaartstaat in stand houdt. Een sociale zekerheid vóór de armen en niet ván de armen."

"Iedereen moet beseffen dat mijn tekst het resultaat zal zijn van een uitermate moeilijke evenwichtsoefening tussen partijen met enorm uiteenlopende programma's. Ik ben er mij ten volle van bewust dat ik wellicht alle partijen een beetje pijn zal doen. Dat maakt dat het evenwicht dat ik hoop te vinden, een heel precair evenwicht zal zijn."

Doorbraak

"Bovendien mogen we geen tijd meer verliezen. Er moet nú een doorbraak komen. Want na de staatshervorming moet er ook nog grondig onderhandeld worden over het sociaaleconomisch beleid, over de gezondmaking van de staatsfinanciën en over het maatschappelijk beleid. Er is dus nog zeer veel werk."

"Ik begrijp dat iedereen, zowel de politici als de bevolking, duidelijkheid wenst. Na 4 maanden wordt het tijd dat we een communautair akkoord sluiten. Na 4 maanden wordt het tijd dat iedereen kleur bekent. Ik van mijn kant zal duidelijkheid scheppen met mijn tekst. Ik hoop en verwacht van mijn gesprekspartners maandag hetzelfde", besluit De Wever.