OCMW's trekken aan alarmbel

Print
OCMW's trekken aan alarmbel

OCMW's trekken aan alarmbel

Steeds meer mensen zijn niet in staat om hun energiefacturen, hun huur of medische kosten af te lossen en doen daarom een beroep op het OCMW. De instelling heeft in de eerste maanden van 2010 zo al aan zeven procent meer gezinnen een leefloon uitgekeerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De OCMW's slaan alarm.

Vorig jaar dreigden ruim 12.000 gezinnen in Vlaanderen op straat te belanden omdat ze de huur niet langer konden betalen, toen al een stijging van twaalf procent.

De distributienetbeheerders hebben dit jaar dan weer al meer dan 70.000 dossiers overgemaakt aan de OCMW's. Het gaat hier om mensen voor wie het aflossen van de energierekeningen te moeilijk is geworden. Meestal wordt er bij hen een budgetmeter geïnstalleerd.

Hogere uitkeringen

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) kan uit deze cijfers enkel en alleen concluderen dat de OCMW's nu meer dan ooit nodig zijn. "Ze zijn voor meer en meer mensen de laatste mogelijkheid om opnieuw aansluiting te vinden bij de samenleving", klinkt het.

De OCMW's trekken echter aan de alarmbel, uitgerekend op de Werelddag van verzet tegen armoede. Het wordt naar verluidt steeds moeilijker om de mensen in nood te helpen.

Ze pleiten dan ook voor hogere sociale uitkeringen en dat de lage lonen omhoog gaan. Bovendien zou er ook een preventief beleid gevoerd moeten worden, met behulp van Vlaanderen en het federale niveau.