De Kesel schrijft brief naar godsdienstleerkrachten over misbruik

De Brugse bisschop Jozef De Kesel heeft een brief geschreven naar alle godsdienstleerkrachten en verantwoordelijken voor schoolpastoraal in zijn bisdom. Daarin spoort de geestelijke de mensen aan om het lijden van de slachtoffers van seksueel misbruik ernstig te nemen.

kscherpenberg

"Luisteren naar hen die zoveel geleden hebben. Dat is nu wel het eerste wat moet gebeuren. De pijn en de ontreddering moeten groot zijn als men zo iets als kind meemaakt. (...) Maar het ergste wat je dan overkomt, is dat je lijden zelfs niet erkend wordt, dat het niet ernstig genomen wordt", klinkt het.

De Kesel erkent dat de feiten misschien wel dateren van tientallen jaren geleden, maar zegt dat de slachtoffers vandaag de dag nog altijd de gevolgen dragen.

"Dikwijls hebben ze blijvende hulp en begeleiding nodig. Niet alleen onontbeerlijke professionele hulp, maar ook een luisterend oor en een meevoelend hart vanwege ons, vanwege de Kerk. Juist daar ligt onze eerste opdracht".

De opvolger van Roger Vangheluwe meent bovendien dat Justitie de enige instantie is die mag oordelen over misdrijven.

Meer over Jozef De Kesel