Halfrond in Senaat hermetisch afgesloten om Kim Geybels

Print

Halfrond in Senaat hermetisch afgesloten om Kim Geybels

N-VA-er Piet De Bruyn heeft de eed afgelegd als senator in opvolging van Kim Geybels. De plenaire vergadering was voor de zitting hermetisch afgesloten om te voorkomen dat Geybels alsnog plaats zou nemen in het halfrond.

VB-fractieleider Jurgen Ceder hekelde het afsluiten van het halfrond "om een klein fragiel meisje de toegang te ontzeggen", wat hij vergeleek met een staat van beleg. Hij vond dat de algemene vergadering kennis zou moeten krijgen van de ontslagbrief van Kim Geybels.

Ceder wees er op dat volgens de gewezen Kamervoorzitters Herman De Croo en Patrick Dewael het ontslag door de betrokken senator kan herroepen worden voor de volgende plenaire vergadering. Dat gebeurde ook met Kamerlid Marleen Beckers, die haar ontslag op aangeven van De Croo had ingetrokken in de legislatuur 2003-2007.

Vlaams Belang en Open Vld onthielden zich bij de goedkeuring van Piet De Bruyns geloofsbrieven.

Open Vld-fractieleider Bart Tommelein kondigde aan dat hij een voorstel van reglementswijziging wilde indienen over het ingaan van een ontslag van een lid van de assemblee, de mogelijkheid om het ontslag te herroepen en de definitie van het ontslag. Daarnaast wees hij nog op het ontbreken van een beroepsprocedure over de benoemingen van de leden van de assemblee.