Paul Vandormael is Hoeselts 2de VB-raadslid

Print
Paul Vandormael is Hoeselts 2de VB-raadslid

Paul Vandormael is Hoeselts 2de VB-raadslid

Hoeselt - Als eerste punt van de gemeenteraad van donderdag 30 september legde Paul Vandormael van de Guido Gezellelaan van de wijk Nieuw Hoeselt de eed af als nieuw raadslid voor Vlaams Belang. Die partij haalde in oktober 2006 weliswaar twee verkozenen maar werd de laatste twee jaar enkel nog vertegenwoordigd door Roel Palmans uit Hern.
VB-lijsttrekker Marc Van Asch distanciëerde zich na amper een jaar van het Vlaams Belang, liet zich dan regelmatig verontschuldigen op de gemeenteraad en daagde sinds vorig jaar helemaal niet meer op. Op 5 juli 2010 stuurde hij een mail naar het gemeentehuis dat hij ontslag nam als raadslid. Op 14 juli verwittigde de Tongerse bevolkingsdienst de Hoeseltse collega's dat Marc Van Asch nu in hun stad woonde. CDH-fractieleider Fons Capiot meende daarom dat de gemeenteraad van eind augustus in een onwettelijke samenstelling had plaatsgevonden. Capiot: "Van Asch was ontslagnemend en Paul Vandormael had hier toen al uitgenodigd moeten worden". Burgemeester Stulens wees erop dat een "simpele mail om ontslag te nemen volgens de huidige wetgeving nog altijd niet voldoende is. Er bestaat op dat vlak nog niet zo iets is als een digitale handtekening. Daarom werd Van Asch gevraagd zijn 'mailontslag' te bevestigen per brief wat uiteindelijk gebeurde op 31 augustus".

De 48-jarige Vandormael werkt als zelfstandig plafonneerder. Hij wil de volgende twee jaar "samen met Roel het wanbeleid dat in Hoeselt gevoerd wordt aan de kaak stellen". Bij de bespreking van het wegtracé voor de verkaveling Middelse Kommen stapte Vandormael al meteen op. Vandormael : "Ik woon zelf op "de wijk" dus ik heb zeker niets tegen de nieuwe inwoners die dankzij deze verkaveling in Hoeselt kunnen komen wonen. Woorden in bezwaarschriften als "onze villa's verliezen waarde" storen me daarom ook. Maar ik kan begrijp wel dat de inwoners van de Bormanlaan vragen dat de nieuwe huizen op meer dan vijf meter van hun achtertuin gebouwd worden. Eén van de problemen waarom de realisatie van dit woonproject zo lang duurde is volgens mij dat de gemeente te veel uit handen heeft gegeven aan één private projectontwikkelaar".

Fred Peeters

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio