Van Oers wil supermagistraat tegen overbevolking gevangenissen

Een supermagistraat van het parket moet de overbevolking van de gevangenissen aanpakken. Hij moet daarbij het beginsel één man-één cel huldigen. Hij moet volmachten krijgen om te beslissen welke straffen wel en welke niét worden uitgevoerd. Dat stelt voormalig inspecteur-generaal van het gevangeniswezen, Harry Van Oers (62), voor in zijn boek, “De Dag van de Grote Ontsnapping”, dat zopas werd voorgesteld.

fvangarderen

Van Oers werkte tussen 1972 en 2003 op het hoofdbestuur van de Belgische strafinrichtingen. Hij werd nationaal bekend toen hij op 3 mei 1993 zichzelf als gijzelaar aanbood in de spectaculaire ontsnapping van drie beruchte gevangenen, Philippe Lacroix, Basri Bajrami en Kapllan Murat, uit de gevangenis van Sint-Gillis. De beelden van de vluchtauto, met een cipier bovenop het dak, staan in ieders geheugen gegrift. De media spraken van de “ontsnapping van de eeuw”. Ondertussen zijn de drie daders opnieuw vrij en is Van Oers na een jarenlange depressie met pensioen.

In zijn boek schetst Van Oers die ervaring, maar ook zijn voorgeschiedenis en de rest van zijn carrière. Hij pleit ervoor om geïnterneerden en drugsverslaafden uit de bajes te verwijderen en om het aantal voorlopig gehechten te beperken door de termijn waarbinnen de onderzoeksrechters moeten beslissen over iemands aanhouding te verlengen van 24 naar 72 uur. Hij kant zich tegen de bouw van extra gevangeniscellen, “omdat die na verloop van tijd toch vol geraken”.

Voor een uitvoerige bespreking van het boek, zie de expertenpagina van John De Wit.

JDW