Ageas eist 2 miljard van Nederland

De beursgenoteerde verzekeringsgroep Ageas en de Nederlandse overheid en ABN Amro slaan elkaar om de oren met eisen tot schadevergoedingen. Ageas dreigt met een eis van 2 miljard euro tegen de Nederlanders. En die houden dan weer twee tegeneisen van 675 miljoen euro en 200 miljoen euro achter de hand.

De hele zaak is een nasleep van de moeilijke ontvlechting van Fortis Nederland uit de ter ziele gegane Belgisch-Nederlandse Fortis-groep. Als gevolg van de financiële crisis werd eerst het Nederlandse deel afgesplitst. Nadien werden de resterende bankactiviteiten verkocht aan het Franse BNP Paribas. Wat overbleef, waren de verzekeringsactiviteiten buiten Nederland. Die werden ondergebracht bij Ageas. Dat erfde ook de juridische geschillen van het vroegere Fortis.

Het huidige dispuut slaat op effecten die in 2007 werden uitgegeven door Fortis Capital Limited. Dat is een financieringsmaatschappij die om fiscale redenen door de toenmalige Fortis Bank Nederland in Jersey werd opgericht.

Het gaat om verplicht converteerbare effecten. Effecten dus die in aandelen van Fortis (nu Ageas, dat de beursnotering overnam) dienen te worden omgezet.

Door de effecten in te kopen, zouden ABN Amro en zijn aandeelhouder - de Nederlandse overheid - de conversie in aandelen Ageas kunnen verhinderen.

Ageas van mening dat de effecten niet kunnen worden teruggekocht in contanten, maar enkel door conversie naar Fortis (nu Ageas) aandelen.

Ageas zegt dat het contracteueel recht heeft op een schadevergoeding bij een conversie van de effecten. Maar het zegt nu ook daarop recht te hebben bij een inkoop. In dat geval wil Ageas 2 miljard euro op grond van de contracten die werden getekend bij de uitgifte en bij de ontmanteling van Fortis.

De Nederlandse overheid wil in dat geval twee tegeneisen formuleren: een van 200 miljoen euro en een van zowat 675 miljoen euro. Ook de Nederlanders baseren zich hiervoor op de 'scheidingsakte'.

Of de rechtbank inderdaad moet beslissen, moet niettemin nog worden afgewacht. Beide partijen hebben immers al een intentie uitgesproken om te zoeken naar een minnelijke schikking.

Deze zaak staat los van een andere betwisting over effecten van Fortis Capital Company die in juni 2009 werden uitgegeven en waarvoor Ageas nu een eis van 362 miljoen euro heeft lopen. De uitspraak hierover wordt niet verwacht voor eind 2011.

JVG