Marcel Habran opnieuw schuldig bevonden op tweede proces

Het hof van assisen van Brussel heeft Marcel Habran en Thierry Dalem in hun tweede proces opnieuw schuldig bevonden aan de verschillende aanklachten. Het hof oordeelde wel dat de jury zich vergist heeft door Giuseppe Rosato schuldig te verklaren aan de moorden op Francesco Vella, d'Onofrio Cacciatore en Georges Hardy. Anouar Bennane kreeg de vrijspraak.

ikerremans

Het assisenproces moest worden overgedaan omdat de jury tijdens het eerste proces geen motivatie had gegeven.

Doodslag

Marcel Habran is opnieuw schuldig bevonden aan de overval op een geldtransport van Brinks, op 12 januari 1998 in Borgworm, maar zonder verzwarende omstandigheid van doodslag. Ook Thierry Dalem is weer schuldig bevonden aan deze overval, met tweevoudige doodslag als verzwarende omstandigheid.

Dalem is ook schuldig aan de overval op een waardentransport van De Post op 19 december 1996 in Dison, en de overval op een waardentransport op de luchthaven van Findel (Luxemburg) op 9 oktober 2000. Habran en Dalem zijn ook schuldig bevonden aan leiderschap van een criminele organisatie.

Derde proces voor Rosato

Giuseppe Rosato werd door de jury schuldig bevonden aan de moord op Francesco Vella, d'Onofrio Cacciatore en Georges Hardy. Anouar Bennane werd volledig vrijgesproken voor de moord op Cacciatore en Hardy.

De jury baseerde zich voor een beslissing over de schuldvraag van beide beschuldigden op de getuigenis van Tony Samardzic, die veroordeeld werd op het eerste assisenproces. Maar het hof ontdekte tijdens het bestuderen van de motivatie door de jury een fout, omdat de getuigenis van Samardzic voor de twee beschuldigden verschillend ingeschat werd.

Daarom vinden de magistraten dat de jury zich vergist heeft en beslisten ze, via een arrest, zich niet uit te spreken over Rosato, en hem door te sturen naar een ander hof van assisen dan dat van Luik of Brussel. Er komt dus een derde proces over de schuldvraag van Rosato van de moord op Vella, Cacciatore en Hardy.

De strafmaat van Habran en Dalem wordt woensdag bepaald.