Werkgroep schuift hete aardappel naar partijvoorzitters

De high-levelwerkgroep die de hervorming van de financieringswet bestudeert en voorbereidt, heeft gisterenavond beslist een tussentijds rapport op te stellen en dat voor te leggen aan de partijvoorzitters en de koninklijke bemiddelaars.

ikerremans

Het verslag wordt geschreven door de twee voorzitters van de werkgroep, Jan Jambon (N-VA) en Jean-Claude Marcourt (PS).

Het lijkt erop dat de werkgroep vastzit en daarom de hete aardappel doorschuift naar de partijvoorzitters van N-VA, sp.a, CD&V, Groen!, PS, Ecolo en cdH. Zij moeten eerst een aantal politieke knopen doorhakken en beslissen of het de moeite loont om verder te gaan. Dat is twijfelachtig.

Eigen tarieven

Bij de Vlaamse onderhandelaars is de sfeer pessimistisch. De voorstellen om de dotaties voor de regio’s te vervangen door eigen (personen)belastingen - met eigen tarieven - vinden geen gehoor bij de Franstaligen. Zij houden het voor de deelstaten op een bevoegdheid om op- en afcentiemen toe te staan.

Weliswaar iets ruimer dan nu het geval is: er zou een maximum verschil van 10 procent mogen ontstaan, tegenover 6,75 procent nu. De regio’s zouden ook bevoegd mogen worden voor btw op bouwwerken en voor de accijnzen.

PG