Denkers hebben andere hersenen

Mensen die veel nadenken, hebben meer hersencellen in de voorste hersenkwabben. Dat heeft een Engelse studie uitgewezen.

ssimons

De vorsers vergeleken de hersenen van 32 personen die een moeilijke keuze moesten maken. Ze kregen de opdracht naar twee zeer gelijkende zwarte en grijze afbeeldingen te kijken en vervolgens te zeggen welke afbeelding een lichtere vlek had. Daarna moesten ze op een schaal van één tot zes aangeven hoe zeker ze waren van hun antwoord.

De mensen die zekerder waren van hun antwoord bleken meer hersencellen in het voorste deel van de hersenen te hebben.

Dit verschil in grootte is recht evenredig met hoeveel iemand nadenkt over een beslissing.

Depressie

Té veel nadenken is echter niet goed en kan tot een depressie leiden, zo heeft een andere studie uitgewezen.