BP dicht oliebron Golf van Mexico voorgoed

BP heeft het olielek in de Golf van Mexico voor eens en altijd gedicht.

ssimons

De gigantische olieramp begon toen boorplatform Deepwater Horizon op 20 april ontplofte. 11 mensen kwamen daarbij om. De maanden die daarop volgden, bleef de olie massaal in zee stromen, ondanks verwoede pogingen om het lek te dichten. Op 15 juli werd het lek voorlopig gedicht.

Nu is er een definitieve oplossing: beton. Een druktest heeft al uitgewezen dat het betongietsel dat de bron moet afgesloten houden, het uithoudt.