Belangstelling voor ingenieursopleidingen in dalende lijn

Agoria, de federatie van de technologische industrie, luidt de alarmbel. Maandag vatten slechts 2.724 studenten een ingenieursopleiding aan op een Nederlandstalige universiteit of hogeschool. In vergelijking met vorig jaar gaat het om een daling van net geen drie procent. "Sinds het begin van de jaren negentig halveerde het aantal ingenieursstudenten echter", berekende Agoria. "Dat is verontrustend, want ingenieurs creëren de jobs van morgen."

kscherpenberg

Volgens Wilson De Pril, de directeur-generaal van Agoria, startten in het schooljaar 1990-1991 nog ruim 5.800 generatiestudenten hun opleiding tot burgerlijk of industrieel ingenieur.

De man vreest de gevolgen voor de toekomst. Hij benadrukt dat ingenieurs nodig zijn in een kenniseconomie.

Campagnes

"Elke ingenieur zorgt onrechtstreeks voor minstens vijf extra jobs voor laaggeschoolden. Zonder ingenieurs geen onderzoek, geen innovatie, geen jobs en geen welvaart."

Gedetailleerde cijfers tonen echter wel aan dat het aantal industriële ingenieurs aan hogescholen dit jaar groeit, meer bepaald met 4,2 procent tot 1.654. Het aantal universiteitsstudenten burgerlijk ingenieur krimpt dan weer met 11,3 procent.

Agoria wil Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, warm maken voor nieuwe campagnes die ingenieursopleidingen populairder moeten maken bij de Vlaamse jongeren.