Boek beschrijft geschiedenis van Kwalaak

Nu zaterdag wordt het boek ‘Kwalaak zoals het vroeger was’ voorgesteld in het wijklokaal van Kwalaak. Vic Lijnen (71) de secretaris van de Heemkring en van de wijkwerking, heeft er een jaar aan gewerkt.

fvranckx

“Het begon allemaal met een artikel in het wijkkrantje over de Sint-Leonarduskapel die in 1952 werd afgebroken omdat ze plaats moest maken voor de verbreding van de straat”, zegt Vic. De gepensioneerde leraar kreeg de microbe te pakken en hij werkte verder. Hij had al heel wat materiaal verzameld maar deed nog een oproep in het wijkkrantje voor extra oud beeld- of ander materiaal. Het resultaat is een boek van 100 pagina’s gestoffeerd met een tachtigtal foto’s over de geschiedenis van het gehucht waar Vic zelf geboren en getogen is.

“Het boek gaat tot het jaar 1940,” zegt Vic. “Want toen is de ‘moderne tijd’ begonnen met de opkomst van de kolenmijnen. Het boerenleven raakte sindsdien stilaan uitgedoofd omdat de boerenzonen in de mijn van Houthalen gingen werken. De laatste boerderij in Kwalaak is trouwens onlangs afgebroken.”

Laak en Kwalaak

“Het oudste document dat melding maakt van Kwalaak dateert van 1323. Daarin staat dat de mensen belastingen moesten betalen aan de heer van Vogelsanck.” ‘Kwalaak’ betekent eigenlijk ‘klein Laak’, verwijzend naar het andere Laak, een gehucht dat wat verderop ligt. En het woord ‘Laak’ verwijst dan weer naar het water van de beek die destijds uit de oevers trad en leek op een ‘meer’.

Vic wil met zijn boek een bijdrage leveren aan de geschiedkundige ontsluiting van zijn gemeente. De vormgeving werd uitgevoerd door Georges Diliën. Het boek wordt uitgegeven door de heemkring met steun van Mijn Erfgoed. Het is onder meer te koop bij heemkring de Klonkviool en in de Vrijetijdswinkel, beide gehuisvest in het oudmijngebouw, Centrum Zuid 1111.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio