Danneels: "Geschokt door gruwelijke getuigenissen"

Kardinaal Godfried Danneels zegt geschokt te zijn na het lezen van de verhalen van de slachtoffers in het rapport van de Commissie Adriaenssens. Hij wil zijn medeleven betuigen met de slachtoffers en de familie.

jlenaerts

"Het zijn stuk voor stuk schrijnende verhalen van menselijk leed en sommige zijn ronduit gruwelijk", maakte zijn woordvoerder Toon Osaer bekend.

De kardinaal hoopt dat de maatregelen die de voorbije jaren zijn genomen qua preventie en opvang voor de slachtoffers verder worden verfijnd. Hij is er bovendien van overtuigd dat de Belgische bisschoppen alles zullen doen om de slachtoffers te helpen bij de verwerking van hun leed.

Meer over seksueel misbruik in de Kerk, het rapport van de Commissie-Adriaenssens en de rol van kardinaal Daneels leest U

Meer over Godfried Danneels