Virtueel over de Noord-Zuid

Vanaf maandag kunt u over de nieuwe omleidingsweg in Houthalen-Helchteren rijden. Virtueel weliswaar. Als extraatje bij het nieuwe milieueffectenrapport is er namelijk een driedimensionale animatiefilm van de 10 km lange weg gemaakt.

Vanaf maandag 13 september tot en met 24 oktober ligt het bijna 900 pagina’s tellende milieueffectenrapport (MER) ter inzage in de gemeentehuizen van Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Hechtel-Eksel en Heusden-Zolder.

“De kennisgeving duurt zes weken, twee weken langer dan verplicht, omdat het zo’n omvangrijk dossier is”, zegt Maarten Blomme (Wegen en Verkeer Limburg). “Het project-MER geeft al een goed beeld hoe de weg er gaat uitzien. Maar het is nog geen eindrapport. Het moet uitklaren wat de randvoorwaarden voor de aanleg van de weg zijn.”

Onteigeningsplan

In oktober 2008 heeft de Vlaamse regering op basis van het plan-MER gekozen voor een omleidingsweg. Volgens een kosten-batenanalyse was die omleiding voordeliger dan de ondertunneling van de bestaande Grote Baan.

Voor de omleidingsweg moeten wel woningen en bedrijven onteigend en verhuisd worden. Hoeveel dat gaat kosten, is nog niet berekend. Het onteigeningsplan wordt later deze maand bij het federaal aankoopcomité ingediend.

Richtlijnen

In het project-MER, dat nu ter inzage ligt, is de omleiding ruimtelijk ingevuld. “De 3D-beleving is bedoeld om het project tastbaar te maken voor de mensen”, zegt Blomme.

Wie straks bemerkingen heeft, kan die overmaken aan de gemeente en de dienst MER giet alles dan in een eindrapport met richtlijnen. Het is pas in 2012, als de bouwvergunning wordt ingediend, dat we precies zullen weten hoe de weg er gaat uitzien.

Geluid

Zo staan straks in het eindrapport van het project-MER de voorwaarden opgesomd waaraan de aannemers zich moeten houden op vlak van visuele hinder, geluidshinder en inplanting in het landschap.

“De maximale verhoging van het geluid mag bijvoorbeeld niet meer zijn dan 3 decibel”, zegt Blomme. “Dat is geen fundamenteel verschil met de huidige toestand. We laten het aan de creativiteit van de aannemers over hoe zij de geluidshinder beperken.

Met geluidsschermen of fluisterasfalt, dat mogen ze zelf invullen. Bij de keuze van geluidsschermen moeten ze wel rekening houden met het landschapsplan dat we samen met de Vlaamse bouwmeester hebben opgesteld.”

Een snelheidsbeperking mogen de aannemers niet opleggen om het geluid te verlagen. De maximumsnelheid op de omleiding zal straks 120 km/u zijn, behalve op de op- en afritten, daar wordt het 70 km/u.

Tunnels

Er is in Houthalen een op- en afrit voorzien aan industrieterrein Centrum-Zuid (Meerstraat) en in Helchteren aan de KMO-zone en Remo, op de grens met Hechtel. In Zonhoven komt een afrit aan de Eikenenweg. Aan de kruising met de E314 komt er een conflictvrije verkeerswisselaar.

In het project-MER zijn drie mogelijke tunnels voorzien op de omleidingsweg: een tunnel van 1.300 meter en van 600 tot 700 meter ter hoogte van de landduinen van Hoeverheide (Helchteren). Ter hoogte van de Standaardwijk (Houthalen) is een tunnel van 100 meter voorzien.

De omleidingsweg wordt helemaal aangelegd met twee maal twee rijstroken. Verlichtingspalen komen er niet in natuurgebied, alleen aan de op- en afritten en in de tunnels.

Het project-MER ligt vanaf maandag ter inzage in de gemeentehuizen van Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Hechtel-Eksel en Heusden-Zolder.

U kunt het dossier en 3D-filmpjes bekijken op de website www.denoordzuid.be.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio