Doorbraak in toestel voor slechthorenden

De Universiteit Antwerpen werkte mee aan een doorbraak in het ’cochleair implantaat’, dat dove of slechthorende mensen weer laat horen. Binnenkort kunnen ze daardoor ook tonaliteit in de taal waarnemen en beter naar muziek luisteren.

Hoewel het cochleair implantaat in de meeste gevallen leidt tot voldoende spraakverstaan, geven de huidige apparaatjes geen goede resultaten wat betreft het luisteren naar muziek en het waarnemen van tonaliteit in taal”, zegt Martine Coene, professor aan de UA.

ssimons

Dankzij een nieuwe spraakprocessor die ontwikkeld werd in dat Europese project, is dat binnenkort verleden tijd. “Uit de eerste testen blijkt dat de gebruikers ervan minder moeite hebben om de klemtoon in een woord te onderscheiden”, zegt Coene. “Ze kunnen ook beter een mededeling van een vraag onderscheiden, en kunnen opnieuw genieten van muziek.”

KoVe