Muziek op voorschrift tegen fysieke pijn of depressie

Schotse wetenschappers geloven dat muziek ooit gebruikt kan worden als een soort van medicijn, dat de gemoedstoestand van de patiënt kan beïnvloeden.

ssimons

De vorsers gebruiken momenteel een mix van psychologie en audiotechnologie om te zien hoe muziek reacties kan uitlokken bij mensen. Ze analyseren aspecten als de teksten, patronen, melodie en toonhoogte van composities en zelfs de gedachten die met het nummer geassocieerd worden. Want ook subjectieve factoren spelen een rol: de eerste keer dat je een nummer hoorde, of je het associeerde aan fijne of niet fijne gebeurtenissen enzovoorts.

Wiskundig model

Muziek veroorzaakt heel wat emoties bij de luisteraar. De juiste muziek zou fysieke pijn of depressies kunnen bestrijden, zo wordt geredeneerd. Het ultieme doel is een wiskundig model op te kunnen stellen, dat deze eigenschap van muziek verklaart. Patiënten zouden dan muziek op voorschrift kunnen toegediend krijgen, aangepast aan hun individuele noden.

Tot dusver heeft het team al detailleerde audio-analyses van bepaalde muziek uitgevoerd. Aan de hand hiervan konden ze een resem verschillende emoties uitlokken bij een panel vrijwilligers.