Aartsbisschop Léonard tevreden met arrest

Aartsbisschop Léonard is opgelucht dat er duidelijkheid is over 'Operatie Kelk' en hoopt "dat de aandacht weer naar de slachtoffers kan gaan".

wverhaert

“Vandaag heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep in Brussel beslist dat de inbeslagnames in Mechelen op 24 juni in het aartsbisschoppelijk paleis en bij kardinaal Godfried Danneels opgeheven worden", luidt het in een mededeling van het aartsbisdom. "Deze onderzoekshandelingen zijn nietig, net als de onderzoeksdaden die erop steunen."

"André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen – Brussel, hoopt dat de aandacht nu weer helemaal kan gaan naar de slachtoffers van seksueel misbruik in een pastorale relatie."

"Hij beklemtoont tot slot dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen een correct gevoerd gerechtelijk onderzoek en is tevreden dat nu duidelijkheid is gekomen. Het is in ieders belang dat de fundamentele rechtsregels worden nageleefd.”