Groen licht voor baanwinkels Tongersestraat

- De gemeenteraad zette het licht op groen voor de verkoop van twee percelen aan de Tongersestraat. De gronden worden verkocht aan projectontwikkelaar Group GL. Zo kan de ontwikkelaar de percelen integreren in het totaalproject. Aan beide kanten van de Tongersestraat zullen privéontwikkelaars, in samenspraak met het stadsbestuur, huisvesting kunnen bieden aan een 10-tal baanwinkels met een oppervlakte van 700 tot 1.200 m² per winkel.

fvranckx

“De baanwinkelcomplexen kwamen er in nauw overleg met de plaatselijke middenstand. Bovendien wordt er bij de invulling van deze winkelruimtes rekening gehouden met het bestaande winkelaanbod in Bilzen en de deelgemeenten. Zo mogen er geen horeca, textiel- of schoenwinkels komen”, aldus voorzitter Sauwens.

- Het stadsbestuur maakt 125.000 euro vrij voor de bouw van bijkomende klaslokalen en een nieuwe werkplaats voor de lasafdeling van de gemeentelijke secundaire school.

- Kerkfabriek Sint-Mauritius mag rekenen op een buitengewone toelage van 67.000 euro voor de restauratie van de oude, bouwvallige dekenij aan de Kloosterstraat. “Het is de bedoeling dat de bovenverdieping opnieuw de woonplaats wordt van onze deken. De benedenverdieping zal als vergaderruimte fungeren en het secretariaat van de federatie huisvesten”, aldus burgemeester Sauwens.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio