Progressieve rechters: "Justitie moet Belgisch blijven"

Magistratuur en Maatschappij, een lobby van progressieve rechters, wil geen regionalisering van Justitie.

fvangarderen

De organisatie, die vooral in het Gentse sterk staat en de gepensioneerde vrederechter Freddy Evers als bekendste lid heeft, wil dat Justitie Belgisch blijft. Volgens M&M zijn er al genoeg problemen om het recht eenvormig te maken binnen de Europese Unie. Een splitsing in een Vlaamse en een Waalse justitie zou die eenmaking verder bemoeilijken. M&M schrijft dat in een memorandum aan de toekomstige formateur

.

Wat wil M&M nog?

* Eén rechtbank per provincie, waarin ook de arbeidsrechtbanken en de vredegerechten opgaan. Die rechtbank moet een aparte afdeling administratief recht (voor o.a. een geweigerde bouwvergunning, een misgelopen benoeming bij de overheid) hebben, zodat burgers daarvoor niet meer in Brussel naar de Raad van State moeten.

* Justitie heeft niet meer middelen nodig, maar dat geld moet wel beter worden aangewend. Het nodige personeel moet verdeeld worden op basis van een meting van het werk dat iedereen heeft.

* Burgers of lekenrechters moeten niet alleen in assisenhoven of in de strafuitvoeringsrechtbank kunnen zetelen, maar ook in familie-, milieu- en strafzaken.

* Het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en het Hof van Cassatie moeten samensmelten tot één hof.

* Iedere rechtbank moet een website krijgen, waarop alle uitspraken voor het publiek te lezen zijn.

* Sommige misdrijven hebben te zware straffen, andere te lichte. Het strafwetboek moet helemaal worden herzien. Als men de korte straffen (onder de drie jaar) wil behouden, dan moeten ze ook uitgevoerd worden.

* Om de eenheid van de straffen te bevorderen, zouden de rechtbanken zelf moeten werken met vaste criteria, waarvan ze maar uitzonderlijk kunnen afwijken.

* De advocaat moet vanaf het eerste verhoor bij de politie bijstand kunnen geven aan zijn cliënt, maar de termijn van 24 uur die de politie heeft om iemand vast te houden, mag niet worden verlengd.

JDW