Mechels deel Operatie Kelk is nietig

De Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy moet alles wat hij op 24 juni in Mechelen in beslag nam in het aartsbisschoppelijk paleis en in de woning en de kantoren van kardinaal Godfried Danneels teruggeven. Alle onderzoekshandelingen in Mechelen en al wat daaruit voortvloeit zijn nietig. Dat heeft de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist.

fvangarderen

Een dertigtal slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie. Ze zijn erg geschrokken door het arrest en willen ook klacht indienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, als ze niet gehoord worden in de zaak.

Op 24 juni viel de onderzoeksrechter met veel vertoon binnen in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen in het kader van een onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen en schuldig verzuim van de Kerk terzake.

Hij nam 140 meter archieven in beslag (waaronder de steunbetuigingen naar aanleiding van het overlijden van de vader van kardinaal Danneels, correspondentie over het huwelijk van Prins Filip e.d.), maar ook alle computers, de boekhouding, de loonadministratie. 'Operatie Kelk', heette de inval.

'Operatie Lege Kelk'

Die kelk is nu leeg. De KI vond dat het Brussels gerecht in Mechelen zijn opdracht te buiten ging. Het was helemaal niet duidelijk over welk slachtoffer het onderzoek ging en ook de periode waarin dat slachtoffer was misbruikt en de plaats waar dat was gebeurd, was onbekend.

De onderzoeksrechter mocht blijkbaar ook speuren naar alle mogelijke andere misdrijven die met seksueel misbruik van minderjarigen samenhangen, zonder dat was duidelijk gemaakt welke misdrijven dat waren. Dat kan dus niet.

Fishing expedition

In mensentaal zegt de KI dat de huiszoekingen in Mechelen een fishing expedition waren. Bij zo'n expedition neemt men alles mee, om daarna uit te vlooien of er iets te vinden valt. Dat mag niet, een onderzoeksrechter moet zich houden aan zijn opdracht en die moet duidelijk omschreven zijn. De KI vernietigde het Mechelse luik.

De Troy blijft wel onderzoeksrechter. Hij kan voortwerken op de gegevens die hij nog heeft, maar al wat hij in het Mechelse aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en woning van Danneels in beslag nam, kan hij niet meer gebruiken. Ook alle bekentenissen die hij op basis van deze documenten al bereikte, vervallen.

Meester Fernand Keuleneer, de advocaat van Danneels: “De KI volgt ons. We zullen ervoor zorgen dat dit arrest wordt uitgevoerd. Het arrest is een duidelijk signaal, ik hoop dat de sereniteit nu terugkeert en dat iedereen zich echt richt op de noden van de slachtoffers. Onze cliënten zullen zeker meewerken aan onderzoeken naar seksueel misbruik binnen de Kerk, we hebben daar geen bezwaar tegen. Maar men moet zich wel houden aan de strikte principes van het gerechtelijk onderzoek”.

Meer informatie over Operatie Kelk vindt u op de expertensite van John De Wit.

JDW