Inzegening Taizékruis federatie Kortessem in Zammelen

Zaterdagavond 11 september om 19.30 uur organiseert de Federatie Kortessem voor al haar parochies een bijzondere Taizéviering in de Sint-Amanduskerk van Zammelen.

Francis Croes

Tijdens deze viering wordt het nieuwe ?Taizékruis' ingezegend.

Er wordt gestart met het gezamenlijk aanleren van Taizéliederen en om 20 uur afgesloten met het Taizégebed.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Na afloop heeft in de parochiezaal, met een drankje, een gezellige nabespreking plaats.

Francis Croes

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio