Scholen steeds strenger tegenover gebruik gsm en smartphone

Steeds meer scholen voegen aan hun schoolreglement duidelijke regels toe over het gebruik van de gsm. Want een gsm stoort niet alleen de les, je kunt er ook leerkrachten mee filmen...

jrosquin

Scholen zijn vrij om zelf te beslissen of ze het gebruik van de gsm toelaten of niet. Toch is de vraag van scholen naar een algemene richtlijn groot.

In het katholieke net werkt een werkgroep van schooldirecteurs, leerlingenbegeleiders en juristen momenteel aan een lijst met aanbevelingen over hoe een school best omgaat met moderne communicatiemiddelen.

“Vorig schooljaar kregen wij vanuit diverse scholen de vraag om eens na te denken over het probleem van de gsm’s”, zegt woordvoerder Willy Bombeek. “Maar intussen zijn daar ook vragen rond e-mailverkeer tussen leerling en leerkracht en sociale netwerken bijgekomen. Tegen eind dit jaar hopen we een lijst met aanbevelingen voor scholen rond te hebben.”

Geen verbod

Volgens Bombeek is het zeker niet de bedoeling om de gsm te verbieden. “Die behoort nu eenmaal tot de leefwereld van de jongeren”, zegt hij. “We moeten ze wel leren om verantwoord met die dingen om te gaan. Zo moeten scholen leerlingen én ouders wijzen op de consequenties van een verkeerd gebruik.”

Ook in de andere netten beslissen de scholen zelf hoe ze omgaan met het gsm-gebruik van hun leerlingen.

Het merendeel van de gemeenschapsscholen hanteert een verbod op het gebruik van gsm’s tijdens de lesuren. Op de speelplaats mag het wel. Wordt de gsm evenwel misbruikt om ongeoorloofd te filmen, dan kan een sanctie worden opgelegd.

Ook in het stedelijk onderwijs is men heel duidelijk als het om gsmfilmpjes gaat. “Volgens de wet op de privacy mag je geen foto’s publiek maken zonder de toestemming van diegene die erop staat”, zegt woordvoerster Anne Berckmoes. “Filmen en op YouTube zetten mag dus sowieso niet. Scholen kunnen dit in hun reglement vermelden.”

SABINE DEMAN

Meer over Smartphone