"Leger speelt met leven eigen soldaten"

Het ACOD vindt dat het Belgische leger het leven van de eigen soldaten in gevaar brengt. Dat zegt Dirk Deboodt. De vakbondsman beweert dat militairen nog altijd op een onveilige wijze de openbare weg opgaan met de legervrachtwagens.

kscherpenberg

De gevaarlijke situaties doen zich volgens Deboodt voornamelijk voor tijdens het inoefenen van bepaalde operaties, waarbij dan plots alle veiligheidsvoorschriften aan de laars worden gelapt.

"Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer wordt getraind op de evacuatie van een ziekenhuisbrand. Dan kan een legeroverste nog altijd te veel manschappen en hun materiaal op de camion jagen, zonder dat er genoeg veiligheidsgordels zijn. Heel gevaarlijk", aldus Deboodt in de Corelio-kranten.

Compernolle

De ACOD'er wil niet gezegd hebben dat het leger zulke operaties niet mag voorbereiden. Wel zou hij graag hebben dat de operaties voortaan plaatsvinden op legerterreinen, en niet op de openbare weg. "Op de openbare weg heb je je te houden aan de regels die voor iedereen gelden. Punt uit."

Deboodt verwijst nog eens naar de dood van Tom Compernolle. De langeafstandsloper kwam meer dan twee jaar geleden om bij een soortgelijke oefening.

Het leger zegt met de bonden te overleggen over het veiligheidsthema. "Vóór het eind van het jaar moet alles in orde zijn", klinkt het.

Meer over ACOD