Happart: "Franstaligen hebben Vlamingen belazerd in 2007"

José Happart, in het verleden voorzitter van het Waals parlement en burgemeester van faciliteitengemeente Voeren, zegt dat een splitsing van België onmogelijk is. De Franstalige socialist beweert dat Europa de onafhankelijkheid van Vlaanderen en Wallonië nooit zal erkennen. Daarenboven is hij ook teleurgesteld in de Franstalige partijen omdat die drie jaar geleden hun belofte van een grote staatshervorming niet zijn nagekomen.

kscherpenberg

Volgens Happart zou de Europese Unie de splitsing van ons land niet aanvaarden omdat het vreest dat anders de Basken, de Schotten en de Lega Nord in Italië een voorbeeld zullen nemen aan België.

Happart zegt ook dat de staatsschuld een splitsing onmogelijk maakt. De man voorspelt dat bij een verdeling van die schuld alle schuldeisers afhankelijk willen zijn van de rijke Vlamingen. "Een herverdeling is dus quasi onmogelijk uit te voeren", besluit het PS-kopstuk in La Libre Belgique.

Maingain

De voormalige Voerense burgemeester is wel een groot voorstander van een grotere autonomie voor de regio's, waarbij bijna alle gemeenschapsbevoegdheden worden overgeheveld naar de gewesten. Enkel de monarchie, het leger en de diplomatie zouden dan gemeenschappelijk blijven.

Intussen roept de man ook op om boeman Olivier Maingain niet te vrezen. Happart vindt dat alle partijen nu mee aan de onderhandelingstafel moeten om de staatshervorming te bespreken. Hij verwijst daarbij naar het feit dat MR de plak zwaait in Brussel.

"Het is normaal dat Maingain voor zijn kiespubliek vraagt wat hij nooit zal bekomen. Het is zoals de reannexatie van Voeren bij de provincie Luik. Ik weet zeer goed dat dat nooit zal gebeuren", besluit de socialist.

"Vlamingen belazerd"

"Bovendien hebben de Franstaligen de Vlamingen in 2007 belazerd", gaat Happart verder.

"Ze hebben hen gezegd dat er een groot institutioneel akkoord zou komen, maar vervolgens vertelden ze hen dat de 'echte problemen' eerst moesten worden aangepakt. Maar voor mij is het harmonische en vredige samenleven tussen de drie regio's het echte probleem", aldus de ex-voorzitter van het Waalse parlement.

Meer over José Happart