Guigoven na 45 jaar op zoek naar verdwenen heilige Gerardus Majella

De kerkfabriek en de parochieraad van Guigoven zijn op zoek naar het beeld van één van hun heiligen, met name Gerardus van Majella. Het beeld stond 45 jaar geleden rechts vooraan in de kerk.

Mede door het tweede Vaticaans concilie werd na 1965, de Sint-Quintinuskerk van Guigoven gemoderniseerd. Daarom werden destijds heel wat heiligenbeelden in bewaring gegeven bij parochianen.

Na de laatste renovatiewerken werd door de kerkfabriek gevraagd om deze heiligenbeelden terug te bezorgen. Heel wat beelden keerden zo terug naar de parochiekerk.

Nadien werd nog herhaaldelijk opgeroepen om het beeld van de heilige Gerardus Majella terug te brengen naar de kerk. Tot op heden is dit niet gebeurd. Het beeld stond in de periode voor 1965 vooraan rechts in de kerk.

Gouverneur

Gerardus van Majella was een volksheilige, die in Guigoven intens werd vereerd. Begin van de jaren 1900 was Guigoven mede door de heilige Gerardus een bedevaartsoord geworden. De familie Romsée bewoonde toen het wit kasteel van Guigoven, Parva Sed Apta, dat langs de Hasseltsesteenweg ligt, relatief dicht bij de kerk.

Advocaat Jozef Romsée smeekte begin 1900 bij de Heilige Gerardus om de genezing van zijn ongeneeslijk ziek verklaarde zoon Gérard Romsée, de latere provinciegouverneur van Limburg. Uit dankbaarheid voor de genezing schonk de familie Romsée het beeld van de heilige Gerardus aan de kerk van Guigoven. Nadien werd de kerk van Guigoven een echt bedevaartsoord.

Dat nadien nog tal van miraculeuze genezingen gebeurden in Guigoven, bleek uit de vele dankbrieven, die door de pastoors van Guigoven wekelijks tijdens de hoogmis aan de parochianen werden voorgelezen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio