Basisschool ‘t Blavierke klaagt over gebrek aan parkeerplaatsen

Basisschool ‘t Blavierke in Zepperen heeft dringend nood aan extra parking. De smalle Kasteelstraat is niet voorzien op het extra verkeer nu de school haar onderwijs centraliseerde op een campus.

Directeur Nady Selis betreurt dat het mobiliteitsplan geen schot in de zaak brengt. Er werd de laatste jaren nochtans ernstig werk van gemaakt door de lokale politie, mobiliteitsambtenaar, directie en het oudercomité.

“Op de drukke piekmomenten, wanneer zowel de internen van het secundaire onderwijs als de gewone studenten en de leerlingen van de basisschool aankomen of vertrekken, staat er een lange file. In ons mobiliteitsplan hadden wij voor dit probleem een bijkomende doorschuifparking voor 85 wagens voorzien die deze piek kon opvangen”, zegt Nady Selis.

Bij de paters is er al zo’n doorschuifsysteem operationeel dat zeer goed werkt, het is een soort van kiss and ride voor het afhalen van kinderen. De basisschool voorzag ook zo’n doorschuifparking, maar daar liep het fout. Het perceel dat zij op het oog hadden, ligt in agrarisch gebied en moet via een Ruimtelijk Uitvoerignsplan (RUP) omgezet worden in bouwzone.

Korte termijn

Volgens schepen Moers is een aanpassing van het RUP de enige mogelijkheid om op termijn het verkeersprobleem in de Kasteelstraat aan te pakken. “Een alternatief was het kappen van de bomen op de huidige parking, maar dat werd niet toegestaan.

Het beschikbare perceel in de onmiddellijke omgeving biedt de oplossing. Probleem is dat de nieuwe bestemming in strijd is met de huidige bestemming op het gewestplan en daarom kan in de huidige situatie geen bouwtoelating worden gegeven. Een aanpassing van het RUP kan al snel drie jaar duren.”

Moers stelt voor om de diensten de opdracht te geven een planologisch attest op te maken waarbij men sneller het probleem kan oplossen op voorwaarde dat de stad zich engageert om binnen afzienbare tijd een RUP op te starten.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio