Stad geeft negatief advies voor composteerbedrijf

Composteerbedrijf Flanders Gardening Products (FGP) diende bij de stad een aanvraag in voor uitbreiding van zijn activiteiten op industrieterrein Jagersborg. Het schepencollege formuleerde een negatief advies voor de opslag en biologische behandeling van groenafval.

“Milieudelicten zijn niet altijd gemakkelijk vast te stellen, maar in dit geval kan je moeilijk naast de metershoge stapels kijken. Alle klachten bij milieudienst en – inspectie ten spijt worden de afspraken over hoogte en capaciteit niet gerespecteerd. Nogal logisch dat je dan veel geurhinder en overlast krijgt”, motiveert schepen Johan Tollenaere het negatief advies.

“Dat bedrijven die zoveel geurhinder veroorzaken, gevestigd zijn dichtbij een woongebied, is trouwens ook geen voorbeeld van goede ruimtelijke ordening.”

Studie

Na twee zomers geuroverlast, veroorzaakt door het composteerbedrijf én door een bedrijf dat champignonmest verwerkt, startten buurtbewoners een petitie tegen de nieuwe milieuvergunningsaanvraag van FGP.

Volgens het bedrijf loopt er een studie om de oorzaak van de geurhinder te achterhalen en creëert de nieuwe milieuvergunning ook enkele extra arbeidsplaatsen. Ondertussen heeft de provinciale milieu-inspectie zich over het dossier gebogen en wordt er overleg met FGP gepleegd.

JaSt

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio