"Kim Geybels maakt zich schuldig aan laster en eerroof"

Senaatsvoorzitter en koninklijk bemiddelaar Danny Pieters betreurt dat Kim Geybels "zich schuldig maakt aan laster en eerroof en overweegt verdere stappen te ondernemen". Dat laat hij weten via N-VA-fractiewoordvoerder Valerie Van Peel.

wverhaert

Geybels nam vorige week ontslag uit de Senaat na een drugsverhaal in Thailand. Ze beweert dat Pieters haar onder zware druk gezet zou hebben, zich schuldig gemaakt heeft aan belangenvermenging en misbuik van zijn bevoegdheid.

Danny Pieters wijst erop dat hij Kim Geybels ontvangen heeft en dat ze aan het einde van dit onderhoud een ontslagbrief ondertekend en overhandigd heeft in aanwezigheid van hemzelf, de griffier van de Senaat en een door haar geraadpleegd vertrouwenspersoon.

"De voorzitter van de senaat zal verder in deze zaak geen verklaringen meer afleggen aan de media en zich concentreren op de taken die hem in het belang van het land zijn opgedragen", luidt het nog.

Meer over Danny Pieters