Kim Geybels eist senaatszetel op

Kim Geybels, de Lummense spoedarts die vorige week na een onverkwikkelijk drugsverhaal in Thailand tot ontslag werd gedwongen, eist haar mandaat als senator terug. Volgens haar advocaat Filip van Bergen werd Geybels door Senaatsvoorzitter Danny Pieters, N-VA-voorzitter Bart De Wever én fractieleidster Liesbeth Homans, gedwongen tot ontslag.

fvangarderen

Lees ook: "Geybels maakt zich schuldig aan laster en eerroof"

"Een senator kan uitsluitend uit vrije wil zijn mandaat beëindigen", aldus de advocaat van Geybels. "Een gedwongen ontslag is geen ontslag uit vrije wil. Het ontslag is derhalve manifest onwettig."

Verder stellen Van Bergen en zijn cliënte Senaatsvoorzitter Danny Pieters persoonlijk in gebreke wegens belangenvermenging. Volgens Van Bergen zou Pieters in zijn functie niet het belang van de senatoren maar die van de N-VA gediend hebben.

"Wij menen dan ook dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schade die Kim Geybels lijdt als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van uw optreden", aldus Van Bergen.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio