Raf Terwingen hervormt assisenwet

Print
Raf Terwingen hervormt assisenwet

Raf Terwingen hervormt assisenwet

Volksvertegenwoordiger Raf Terwingen (CD&V) heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om de fouten uit de nieuwe assisenwet recht te zetten.

Door die wet van 21 december 2009 wilde het parlement het assisenhof ontvetten, de procedure efficiënter en sneller maken en minder zaken voor de volksjury brengen.

De nieuwe assisenwet bevat echter vertaalfouten met verstrekkende gevolgen. In Vlaanderen kunnen pogingen tot moord naar de correctionele rechter gestuurd worden, in Franstalig België niet. De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois signaleerde de fout reeds op 18 februari aan de minister van Justitie.

Onduidelijkheid

Liégeois maakte zelfs een rapport van 168 pagina’s over de vele fouten in de nieuwe assisenwet. Maar de beleidscel van minister De Clerck vond dat “een pas goedgekeurde wet toch niet weer kan gewijzigd worden”. De wet bleef onveranderd en werd op 1 mei van kracht.

Raf Terwingen heeft nu een voorstel ingediend om de fout recht te zetten, zodat ook in Franstalig België de moordpogingen naar de correctionele rechter kunnen worden gestuurd. In zijn voorstel zet hij bovendien nog twee andere punten recht.

“Het is momenteel onduidelijk of gijzelingen, diefstallen met geweld, diefstallen van kernmateriaal al dan niet kunnen doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank, tenminste als bij deze feiten ook gefolterd wordt. Ook deze onduidelijkheid werk ik weg: een verwijzing naar de correctionele rechtbank zal in die gevallen mogelijk zijn.”

“En verder staat in de wet ook dat de correctionele rechtbank met drie rechters moet oordelen over misdaden waarop 20 jaar of meer staat. Maar die correctionele rechtbank is niet bevoegd om misdaden te beoordelen. Ook die fout wordt rechtgezet, zodat de correctionele rechtbank bepaalde misdaden waarop 20 jaar of meer staat kan behandelen."

Meer informatie over de fouten in de nieuwe assisenwet vindt u op de expertensite van John De Wit.

JDW