TC Zutendaal krijgt nieuw clublokaal

De bouw van het clublokaal voor TC Zutendaal is goedgekeurd. De tennisclub wil aan de terreinen langs de Blookbergstraat een clubhuis bouwen met twee verdiepingen. “De kostprijs wordt geraamd op 288.000 euro. De uitvoeringstermijn is vastgelegd op 100 werkdagen”, zegt Marina Seurs, schepen van Sport.

fvranckx

“De tennisclub moet 140.000 euro terugbetalen via een renteloze lening. Kan de club dat betalen?”, vroeg Harry Vanherf (Nieuw-ZVP) zich af.

“Waarom niet beginnen met een containergebouw?” “De club heeft voldoende financiële mogelijkheden. Een container huren kost ook geld”, repliceerde schepen Marina Seurs. Met een licht voorbehoud wegens het ontbreken van een financieel plan keurde Nieuw-ZVP de bouw van het tennislokaal mee goed.

De totale gemeentelijke bijdrage voor het OCMW voor het dienstjaar 2009 bedroeg 460.000 euro. In 2008 was het gemeentelijk aandeel nog 672.000 euro.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio