Meer toeristen in Limburg

Genk zag vorig jaar het aantal toeristische overnachtingen stijgen met 8,8 procent. Samen met Kortrijk is Genk goed voor de grootste stijging bij de centrumsteden. Hasselt - die andere Limburgse centrumstad - had 0,8 procent minder overnachtingen, maar zag wel het aantal logerende bezoekers toenemen met 8,4 procent (ruim 106.000 meer). Dat blijkt uit recente statistieken van de federale overheid.

Het totaal aantal toeristische overnachtingen in Limburg is in 2009 met 0,6 procent gestegen: oftewel met 22.000 overnachtingen. Hiermee scoort Limburg beter dan de rest van Vlaanderen waar het aantal overnachtingen met 400.000 is gedaald.

Genk mag prat gaan op een van de grootste stijgingen. Opmerkelijk is dat het aantal buitenlandse toeristen in Genk daalt, maar het aantal Belgen op vakantie is sterk toegenomen. Volgens toerismeschepen Erik Gerits is de toename van het aantal overnachtingen te danken aan verbeterde logies en attracties en de forse investering in de promotie van Genk.

“De herbestemming van het industrieel erfgoed is belangrijk. Onze toeristische trekpleisters - zoals Kattevennen - breiden we ook permanent uit”, zegt burgemeester Wim Dries.

Genk verwacht dat de cijfers van 2010 nog beter zijn. Dat heeft, volgens Dries, dan weer te maken met de komst van de Cosmodroom in het Europlanetarium en de opening van C-Mine met het cultuurcentrum en het bezoekersonthaal (waar trouwens een tweede vestiging komt van de toeristenbalie).

In Hasselt zijn ze ook best tevreden met de cijfers ondanks de terugloop. “In 2008 was er een stijging van de overnachtingen met 22 procent”, weet schepen Rob Beenders. “Die opmerkelijke stijging van 30.000 overnachtingen in één jaar was hoofdzakelijk te danken aan de tv-serie ‘De Smaak van De Keyser’. En die hebben we dus een jaar later bijna helemaal vastgehouden. Terwijl een stevige terugval was voorspeld”, aldus Beenders.

“Wat ons vooral verheugt, is dat het aantal bezoekers dat naar Hasselt en Limburg komt, blijft stijgen. We hebben voor het eerst de kaap van 100.000 logerende toeristen gerond met bijna 107.000. We blijven ook mikken op ons streefdoel om in 2012 meer dan 200.000 overnachtingen te scoren. Geen ijdele hoop want als het zakentoerisme weer aanzwengelt, gaan we in die richting.”

Geld

"Voor ons is het aantal overnachtingen minder belangrijk dan het aantal aankomsten in een stad”, aldus de marktonderzoekscel van Toerisme Limburg.

“Het lijkt vreemd maar mensen die kortere tijd in een stad te gast zijn, spenderen er meer geld.Volgend jaar brengen we dat economisch effect helemaal in kaart.”

Lommel in top 4 van overnachtingen

Het aantal overnachtingen in Lommel ging ook weer omhoog: de teller zat in 2009 op 1,04 miljoen, het jaar voordien was dat 1,01 miljoen. De stad is daarmee goed voor de 4de plaats in België.

“We doen het beter dan badsteden als Oostende (828.360 overnachtingen), Blankenberge (610.442) en grootstad Gent (728.941). Enkel Brussel, Antwerpen en Brugge doen het beter”, zegt toerismeschepen Vanwelsenaers. “In werkelijkheid liggen de cijfers nog hoger want de overheid telt enkel commerciële overnachtingen in hotels, campings, vakantieparken en logies voor doelgroepen.”

“Sinds het nieuwe Regionaal Toeristische Bezoekerscentrum in maart open ging, hebben al 30.000 mensen een bezoek gebracht”, besluit burgemeester Peter Vanvelthoven.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio