Schilderij stadsbrand opnieuw in Tongeren

Het schilderij van de grote stadsbrand is donderdag, na een grondige restauratiebeurt, terug afgeleverd in het stadsarchief. Het verbleef twee jaar lang in het atelier van Veerle Stinckens op de site van C-Mine in Winterslag.

Stadsarchivaris Steven Vandewal is opgetogen over het resultaat: “Nu zijn we eindelijk zeker dat het doek niet overschilderd werd;” Het pronkstuk uit het voormalige Stedelijk Museum toont een beeld van de stad die ten prooi valt aan een torenhoge vlammenzee.

“Het is een van de weinige zichten van hoe Tongeren er uitzag op het einde van de 17de eeuw. Lange tijd werd er gedacht dat we hier met een stadszicht te maken hadden waarop de vlammen achteraf bijgeschilderd werden.”

Het schilderij zou gemaakt zijn in 1687. “De handtekening hebben we nog altijd niet kunnen ontcijferen”. Advocaat Jozef Slegers-Schaetzen schonk het schilderij in het begin van de 20ste eeuw aan het Geschiedkundig Genootschap. Het werd nu gereinigd en opnieuw ‘bedoekt’.

De recentere verflagen werden verwijderd. Volgens Steven Vandewal is het hierdoor helderder geworden: “De gezichtjes zijn beter zichtbaar, de vijver is groter geworden en je ziet opnieuw de paardjes lopen. De heldere gebouwen hebben indertijd de stadsbrand overleefd. Dat klopt volgens de archieven.”

In de nacht van 28 op 29 augustus 1677 gingen 650 van de 800 meestal houten en lemen huizen in de vlammen op. “Dat was meteen het einde van het middeleeuwse Tongeren. Pas jaren later heeft men alles in steen heropgebouwd”. Het gerestaureerde schilderij blijft voorlopig veilig opgeborgen in het stadsarchief. Een reproductie krijgt later een plekje in de gerestaureerde Moerenpoort.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio