Helft Marokkaanse jongens pleegde misdrijf

In Nederland is de helft van de Marokkaanse jongens op zijn tweeëntwintigste bij de politie gekend voor een misdrijf. Eén op de drie Marokkaanse mannelijke daders is een veelpleger.

fvangarderen

Dat blijkt uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Criminologie. Voor het eerst werd iedereen die in een bepaald jaar (1984) in Nederland is geboren, gevolgd tot hij of zij 22 jaar werd.

Wat blijkt?

* 14% van deze mensen kwam minstens één keer met de politie in contact voor een misdrijf. Bij Nederlandse mannen gaat het om 20%, bij Marokkaanse mannen om 54%.

* Marokkaanse jongens zijn gemiddeld het jongst als ze voor de eerste keer als dader worden geregistreerd (17,6 jaar) en ze komen komen gemiddeld het vaakst met de politie in contact (4,1 keer).

* 5,4% van alle meisjes uit 1984 komt minstens één keer in aanraking met de politie als dader. Marokkaanse meisjes (16,6%) 3,7 keer meer dan Nederlandse meisjes (4,5%).

* Elf keer zoveel mannen als vrouwen zijn veelplegers (meer dan vijf misdrijven). Eén op de drie mannelijke Marokkaanse daders is veelpleger. Er zijn dubbel zoveel veelplegers onder de Marokkaanse meisjes als onder de Nederlandse.

* Delinquente allochtonen zijn gewelddadiger dan delinquente autochtonen.

Meer over deze studie en over de oorzaken van deze verschillen in criminaliteit vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Meer over Nederland