Belgen betalen hun boetes niet meer

Meer en meer Belgen vertikken het een boete te betalen. De overheid grijpt zo jaarlijks naast miljoenen euro's.

kscherpenberg

In 2009 weigerde meer dan 64 procent van de Belgen zijn boete te betalen. Een jaar eerder ging het om 59 procent, vernam Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) van ontslagnemend minister van Financiën Didier Reynders (MR).

Opmerkelijk is wel dat meer Walen 'foert' zeggen. 72 procent onderneemt geen actie bij het ontvangen van een geldboete. Aan deze kant van de taalgrens heeft slechts 44 procent dat lef.

Laksheid

Zo werd er uiteindelijk slechts 82,7 van de in totaal 130 miljoen euro aan gerechtelijke boetes geïnd. Het gaat dus niet alleen om boetes na verkeersovertredingen, maar ook over opgelegde sommen na criminele feiten.

"Al jaren wordt de laksheid bij de inning van boetes aan de kaak gesteld, maar toch gebeurt er bij Justitie en Financiën niets", aldus Lahaye-Battheu. Ook het al lang beloofde gerechtelijk inningskantoor is er nog altijd niet. Het voorstel om onbetaalde boetes af te trekken van wat de fiscus moet terugbetalen, kreeg ook nog geen vervolg.