Rekem ontwikkelt methode om pedoseksuelen te onderzoeken

Lanaken - Openbaar psychiatrisch zorgcentrum Rekem gaat een nieuwe methode ontwikkelen om te onderzoeken of geïnterneerde pedoseksuelen kinderen hebben misbruikt omwille van de macht of dat ze effectief seksueel tot kinderen worden aangetrokken. Want in dat laatste geval is de kans op hervallen veel groter. Het onderzoek - samen met andere projecten om herhaling te voorkomen - komt er met 615.000 euro van Limburg Sterk Merk.

OPZC Rekem is - naast Gent - uitgeroepen tot één van de twee Vlaamse kenniscentra forensisch psychiatrische zorg (Kefor). Het centrum moet er in feite voor zorgen dat geïnterneerden - zowel in de gevangenis als in psychiatrische centra - beter opgevangen en behandeld worden.

“Onze hoofdopdracht is wetenschappelijk onderzoek om recidive - herhaling van het misdrijf, nvdr - te doen dalen”, zegt psychiater Inge Jeandarme, die samen met psycholoog Siegfried Koeck en criminoloog Claudia Pouls het kenniscentrum bemant.

Gevangenis

“Wie we gaan onderzoeken? Personen die een misdrijf gepleegd hebben en een psychische stoornis vertonen, zowel in de psychiatrische centra als in de gevangenissen. Zo heeft 10 procent van de gedetineerden in de Belgische gevangenissen een ernstige psychische stoornis”, zegt Jeandarme. Drie onderzoeksprojecten worden binnenkort al opgestart.

1. Risico - “650 tot 700 geïnterneerde patiënten van ‘medium security’-afdelingen - lichte beveiliging, nvdr - in Rekem, Bierbeek en Zelzate worden onderzocht. Het zijn mensen die tussen 2001 en 2009 ontslagen zijn. We gaan kijken wat het resultaat van de behandeling is, of de inschatting correct was om hem in een minder beveiligde afdeling te plaatsen, of hij hervallen is. De patiënten kunnen tussen 1 en 10 jaar vrijgelaten zijn, waardoor we de risicotijd op hervallen kunnen onderzoeken. Vooral dan bij geweldsmisdrijven.”
2. Seksuele voorkeur - Voor het tweede onderzoek trekken ze naar Ziekeren, Sint-Niklaas en Beernem waar geïnterneerde pedoseksuelen zitten. Seksuele voorkeur is erg belangrijk bij het risico op hervallen (dus groter als de veroordeelde seksueel is aangetrokken tot kinderen). Maar tot nog toe was er niet echt een test die zekerheid geeft: hun voorkeur wordt vastgesteld door observatie en wat ze zelf (wel of niet) toegeven. In het buitenland - vooral Amerika - wordt al eens een test gebruikt met plaatjes en een koord rond de penis. “Daarover bestaat veel discussie. Wij willen een nieuwe methode ontwikkelen: we tonen hun plaatjes van kinderen en laten dan een cognitieve taak uitvoeren: een stip herkennen. Mannen die zich aangetrokken voelen tot kinderen hebben het blijkbaar moeilijker met die taak.”
3. Verstandelijk beperkt - “Die groep staat nog altijd in de kou, er zitten nog steeds heel wat mentaal gehandicapten in de gevangenis”, benadrukt Jeandarme. Via een Canadese techniek willen ze het risico van die gevangenen onderzoeken.

Sterk Merk

“In 2010-2011 worden de gegevens verzameld, de resultaten zijn vanaf 2012 bekend”, zegt Jeandarme. Het werk wordt bekostigd door de stichting Limburg Sterk Merk (reconversiefonds voor niet-commerciële projecten, zoals gezondheid, onderwijs, toerisme, enz).

“We steunen dit pionierswerk met 615.000 euro over 5 jaar”, benadrukt gedeputeerde Marc Vandeput. Vlaams minister Jo Vandeurzen komt met geld over de brug voor een internationaal congres in december in Alden Biesen, tijdens het Europees voorzitterschap.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio