Waarom gedrag imiteren niet altijd goed is

Uit eerder onderzoek bleek dat we automatisch het gedrag van onze gesprekspartner imiteren om sociaal aanvaard te worden. Maar is dergelijke imitatiegedrag wel overal aan te raden?

mgeysmans

Volgens Nederlandse onderzoekers passen we best zoveel mogelijk op voor imitatiegedrag. Het zou er namelijk al snel toe kunen leiden dat we onze gesprekspartner hoogt onsympathiek gaan vinden. Wanneer deze een negatief gevoel uitstraalt en zich erg depressief gedraagt, zullen we ook dit gedrag instinctief kopiëren, maar ons gevoel over deze persoon wordt er erg bitter door.

Bovendien zal een depressief persoon dit imitatiegedrag erg verkeerd opnemen, waardoor de relatie nog meer verbittert. Soms is het dus beter om een andere aanpak te kiezen.

Niet te missen