Vrouwen verkiezen loon boven gezin

Vrouwen halen meer plezier uit een hoger loon en meer tijd voor zichzelf dan uit meer ouderschapsverlof of een echtgenoot die in het huishouden helpt. Dat blijkt uit een grootschalige enquête die She, het online vrouwenkanaal van gva.be en hbvl.be, liet uitvoeren bij de Vlaamse vrouwen op de vooravond van de internationale vrouwendag.

mgeysmans

Op de vraag welk voorstel hen het meest plezier zou doen, antwoordt slechts 3% met ‘meer ouderschapsverlof’. Ook het systeem van flexibelere uren kan maar 7% van de vrouwen bekoren. Meer dan een kwart van de vrouwen (26%) kiezen daarentegen resoluut voor meer loon, gevolgd door meer tijd voor zichzelf (25%) en de mogelijkheid om van thuis uit te kunnen werken (19%). Eigenaardig genoeg wil slechts een vrouw op tien meer hulp van de echtgenoot in het huishouden.

“De resultaten tonen aan dat steeds meer vrouwen een meer individualistische kijk op de verhouding werk en gezin krijgen,” zegt Katlijn Malfliet, de voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad. “Ze kiezen bewust voor een job en willen zich daar ook in waarmaken en uiteraard willen ze een correcte, goede beloning krijgen voor hun werk. Maar dat neemt niet weg dat de maatschappelijke druk alsmaar groter wordt. Er zijn nog steeds hoge verwachtingen voor vrouwen op het vlak van het thuisfront. Ze moet ook een goede moeder zijn. Daarom is het belangrijk dat de politiek mee helpt en een betere omkadering geeft en dat de man meer moet gestimuleerd worden op vlak van het huishouden. We moeten inzien dat dit geen vrouwenprobleem is maar een probleem van de gehele maatschappij.”

Mannen eerder dan vrouwen

Een overgrote meerderheid van de vrouwen (69%) vindt dat ze hun gezinsleven perfect kunnen combineren met hun werk. Ook al denken vrouwen met kinderen wel dat kinderloze vrouwen het een pak makkelijker op de arbeidsmarkt hebben. Wanneer ze de keuze mogen maken, verkiezen vrouwen overigens mannelijke collega’s boven collega’s van dezelfde sekse. En als ze hun baas zouden mogen kiezen, zegt zelfs 68% van de vrouwen dat ze liever een mannelijke baas hebben dan een vrouwelijke.

“Van een vrouw wordt verwacht dat ze zorgend en zacht is niet dat ze een baas is die harde beslissingen neemt. Ofwel wordt een vrouwelijke baas aanzien als een lief zacht Maria-type ofwel als een hard manwijf dat met niemand rekening houdt. Daarom verkiezen heel wat vrouwen nog een mannelijke baas, aldus Malfliet. ”Toch is dat niet nodig, want een vrouw kan een even goede baas zijn eenmaal ze de balans heeft gevonden tussen haar zachte kant en het besef dat ze zware beslissingen moet nemen”

Opvallend is dat de helft van de vrouwen (43%) hun mannelijke collega’s eigenlijk om niets benijden. Wanneer vrouwen mannen toch benijden is dat omdat ze meer verdienen (26%). “Mannen zijn vaak erg hard in hun aanpak. Ze gaan als het ware over lijken om promotie te maken en het goed te doen in hun job. Dat vrouwen zoiets niet benijden siert ons. We houden van een andere aanpak, eentje waarin er meer rekening wordt gehouden met de rest van de groep. We zullen eveneens promotie maken en kansen voor onszelf creëren maar dan wel op meer menswaardige manier”, besluit Malfliet.

De enquête werd afgenomen middels een representatieve bevraging van de lezeressen van She, het online vrouwenmagazine van gva .be en hbvl.be. In totaal werkten 507 vrouwen verspreid over Vlaanderen, mee aan het onderzoek. De vragenlijst werd afgenomen in de week van 22 februari.

Niet te missen