"Rechters hebben de plicht mee te werken aan verkiezingen"

Print
"Rechters hebben de plicht mee te werken aan verkiezingen"

Rechters hebben de plicht mee te werken aan verkiezingen

Ghislain Londers, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, maant de rechtbankvoorzitters aan om mee te werken aan organisatie van de vervroegde verkiezingen.

De Cassatievoorzitter laat in een brief aan het adres van de voorzitters van de Vlaamse hoven van beroep weten dat zij de plicht hebben ervoor te zorgen dat de verkiezingen goed kunnen verlopen. "Het komt niet aan rechters toe om zich los van enig geschil en op voorhand uit te spreken over de geldigheid van verkiezingen", citeert Vincent Van Quickenborne (Open Vld) de hoogste magistraat van het land.

"De brief van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie verdient een grondige lezing", twittert ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V). "Zowel voor wat erin staat als wat er niet in staat."

Het schrijven volgt op een brief die 12 Vlaamse voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg hebben bezorgd aan de premier, minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, Kamervoorzitter Patrick Dewael en Londers zelf. Daarin stellen ze dat de verkiezingen niet kunnen plaatsvinden met de provinciale kieskringen en dat moet worden teruggekeerd naar de oude, kleinere kiesomschrijvingen.

Lees ook: Rechters boycotten verkiezingen

Ondertussen werd op het hoogste gerechtelijk niveau overleg gepleegd over de zaak. Na afloop van een onderhoud met de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie stuurde Ghislain Londers een brief naar de hoven van beroep, de hiërarchische oversten van de rechtbankvoorzitters. Minister van Justitie Stefaan De Clerck kreeg een kopie van de brief.