Superonkruid bedreigt voedselproductie

Print
Het gold als een uniek aanvalswapen tegen vervelende en schadelijke onkruiden. Bovendien was Roundup het ultieme argument waarmee voorstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel aan de man/vrouw wilden brengen. Intussen komen in 22 Amerikaanse staten zeker tien resistente onkruidsoorten voor waartegen de onkruidverdelger niet meer is opgewassen. Hierdoor zijn miljoenen hectares voor de teelt van soja, maïs en katoen bedreigd.
Roundup, de onkruidverdelger van het chemische bedrijf Monsanto, is intussen ook onder de generische naam glyfofosfaat beschikbaar. Het goedje tast onkruiden aan maar laat de genetisch bijgestuurde soja, katoen of maïs ongemoeid. Andere voordelen van Roundup zijn dat het gif een brede waaier van onkruiden aanpakt, dat het makkelijk toe te passen is en snel afbreekt. Roundup 'beschermt' vandaag 90 procent van de sojateelt en 70 procent van de katoen- en maïsproductie in de Verenigde Staten. Het gif is wel bijzonder schadelijk voor de mens.
Landbouwers moeten dan ieder jaar opnieuw die geselecteerde zaden kopen. Kassa kassa dus voor de chemische bedrijven die de onkruidverdelger en de commerciële zaden op de markt brengen. Het eerste geval van hardnekkig onkruid dat bestand was tegen Roundup, werd tien jaar geleden in een sojaveld in Delaware gevonden. Nu komen dus zeker 10 resistente soorten voor, zo meldt de New York Times. Superonkruiden zijn ook al in Brazilië, China en Australië opgedoken.
De resistentie van de onkruiden dwingt de landbouwers andere landbouwtechnieken te gebruiken die arbeidsintensiever en dus duurder zijn. Zo moeten ze opnieuw dieper ploegen om het onkruid weg te werken. Hierdoor dreigt basisvoedsel als maïs en soja fors duurder te worden. Chemische bedrijven werken aan nieuwe pesticiden die onkruiden verdelgen maar de commerciële teelten ongemoeid laten. De chemische cirkel is weer rond...
RH