Vangheluwe blijft titel 'bisschop' houden

Print
Vangheluwe blijft titel 'bisschop' houden

Vangheluwe blijft titel 'bisschop' houden

Hoewel Roger Vangheluwe zijn ontslag heeft ingediend wegens seksueel misbruik, blijft hij wel zijn titel van bisschop behouden. Ook wordt hij nog betaald door de staat.

De wijding voor bisschoppen verdwijnt niet automatisch, zelfs niet na een zaak van seksueel misbruik. "Net als priester en diaken is bisschop een speciale wijding", zegt professor kerkelijk recht Rik Torfs. "Ook na je pensioen of als je ontslag neemt, blijf je die titel dragen. Omdat de zaak-Vangheluwe zowel juridisch als kerkjuridisch verjaard is, is er geen wettelijke basis meer om hem die titel te ontnemen."

Vangheluwe krijgt ook nog een pensioen van de staat. In de Belgische grondwet staat geschreven dat de staat het loon van de geestelijken betaalt. "Dat geldt ook voor de pensioenen", aldus Torfs. "Omdat monseigneur Vangheluwe de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, krijgt hij dat ook."

Verhoor

De procureur van Brugge heeft wel al aangekondigd dat zowel de ex-bisschop als zijn slachtoffer zullen worden verhoord. "De logica zelve in het onderzoek naar misbruik", aldus procureur Jean-Marie Berkvens.

Vangheluwe verblijft momenteel in de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren. "Hij neemt deel aan de gemeenschappelijke activiteiten, maar de monseigneur bepaalt in alle vrijheid in welke mate hij dat doet. Wij bieden deze gastvrijheid aan zo lang hij en het bisdom die van ons vragen", luidt het daar.