1.740 nieuwkomers ingeburgerd

Vorig jaar hebben 1.740 nieuwe Limburgers - 80 meer dan in 2008 - een inburgeringsattest gehaald. Ze hebben niet alleen Nederlandse les gevolgd, maar ook geleerd hoe onze staatshervorming in elkaar zit en wanneer je vuilnisbakken buitenzet. Inburgeren is voor de meeste buitenlanders verplicht.

Inburgeren is een belangrijke zaak geworden. Vorig jaar had je in Limburg 4.065 mensen die in aanmerking kwamen voor een inburgeringscursus. Die cursus bestaat uit maatschappelijke oriëntatie en lessen Nederlands. Je krijgt ook hulp bij het zoeken naar werk. “Het grootste deel van de nieuwkomers zijn Nederlanders”, zegt Kathleen Blockx van het Onthaalbureau. “Maar die zijn niet verplicht een cursus te volgen.”

Al is Erika Thijs, voorzitter van het Onthaalbureau er wel al eentje tegengekomen. “Hij was net de staatshervorming aan het bestuderen”, lacht Erika Thijs.

Minderjarigen

Wie wel een cursus moet volgen, is een buitenlander die trouwt met een Belg. Vroeger was dat niet zo. Een buitenlander die trouwde met een Belg van bijvoorbeeld Turkse of Marokkaanse origine, kon de inburgering overslaan. Maar die wet is aangepast.

Ook nieuw is dat mensen die al lang in ons land wonen - de zogenaamde oudkomers - ook naar die lessen mogen. Tussen nieuw- en oudkomers is er wel een groot verschil. “Van de nieuwkomers krijgen we de namen door van de gemeenten. Dat zijn de mensen die zich pas ingeschreven hebben in het rijksregister. Van de oudkomers niet.” De oudkomers zijn niet verplicht een cursus te volgen, tenzij ze moeten van OCMW of VDAB.

“Dit jaar willen we ook focussen op minderjarigen, want vorig jaar zijn er alleen al in Limburg 2.212 jongeren binnengekomen. De meesten zitten in een onthaalklas, maar niet allemaal. We bekijken nu hoe we die kinderen kunnen opsporen.”

Sneller

Verwachten ze een stormloop op de cursussen zodra de regularisatie is afgerond? “Nee, want de meeste asielzoekers hebben al een cursus gevolgd terwijl ze nog in hun procedure zaten”, zegt Erika Thijs.

Het onthaalbureau hangt sinds januari niet meer af van de provincie. Ze zijn onafhankelijk en hebben een eigen raad van beheer. “We hoeven ook niet meer de procedures van de provincie te volgen bij aanwervingen”, zegt Kathleen Blockx. “We kunnen zo sneller werken. We hebben ook elk jaar meer mensen die we moeten helpen.”

Voor het onthaalbureau werken intussen al 45 mensen. Naast de lessen maatschappelijke oriëntatie moet een nieuwkomer ook Nederlands volgen. Het doorverwijzen naar die cursussen gebeurt door het Huis van het Nederlands. Wie slaagt voor de cursus, krijgt een inburgerings-

attest. Zijn er ook mensen die zakken? “Niet echt, tenzij je vaak afwezig bent.”

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio