Patrick Develtere volgt Jan Renders op als topman ACW

Hoogleraar Ontwikkelingsstudies Patrick Develtere (48 jaar) wordt op het ACW-congres van 24 april voorgedragen als nieuwe kandidaat-voorzitter, in opvolging van Jan Renders. Die zal er dan twee mandaten van vier jaar opzitten hebben als topman van de christelijke arbeidersbeweging.

jvangeyte

De voordracht van Develtere kreeg groen licht in een geheime stemming in het ACW-bestuur. Dat volgde op een ruime consultatieronde binnen de organisatie.

Develtere is hoogleraar ontwikkelingsstudies aan de K.U.Leuven en sinds 2007 algemeen directeur van het HIVA - onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - een samenwerkingsverband tussen de K.U.Leuven en de Christelijke Arbeidersbeweging.

Hij begon zijn loopbaan als assistent aan de K.U.Leuven en was vervolgens medewerker van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties.

Develtere is goed vertrouwd met de werking van ACW. Van 1995 tot 2001 was hij algemeen secretaris van Wereldsolidariteit, de dienst voor ontwikkelingssamenwerking van ACW. Van 2004 tot 2007 was hij hoofdredacteur van De gids op maatschappelijk gebied, het kaderblad van ACW.

Ook als vrijwilliger is hij sinds lang actief in de Christelijke arbeidersbeweging.

Jan Renders zal zijn mandaat als algemeen voorzitter blijven opnemen tot het einde van dit werkjaar.

JVG