Haven zoekt locaties voor windmolens

De Haven van Antwerpen werkt aan de groot plan voor de installatie van windmolens en dat zowel op de linker- als de rechteroever van de Schelde. Daartoe worden nu de beste locaties in beeld gebracht. In juni moeten de eerste resultaten klaar zijn.

jvangeyte

De Antwerpse haven werd recentelijk nog door de Vlaamse WindEnergie Associatie (VWEA) en Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche aangeduid als dé uitgelezen locatie voor de inplanting van grootschalige windturbines.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn inmiddels gestart met een inventarisatie. De overheidsdiensten hopen de windmolenparken te bouwen met de steun van privé-investeerders

JVG