Veel vraag naar gratis verzekering gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen - die een deel van de leninglasten overneemt als mensen vrijwillig werkloos worden - is een succes. Midden vorig jaar werden 87 dossiers per week ingediend. Nu zijn het er zowat 200. De premies worden betaald door de Vlaamse overheid, voor de consument is de verzekering gratis.

jvangeyte

De verzekering werd in april vorig jaar weer ingevoerd. Ze had tot doel de mensen die twijfelden om een woning te kopen of te bouwen toch over de brug te halen door een stuk onzekerheid over hun terugbetalingsmogelijkheden weg te nemen.

Tegelijk werden enkele voorwaarden versoepeld in vergelijking met een eerdere regeling. Zo zijn er minder inkomensgrenzen.

De verzekering loopt over een periode van tien jaar. Als u tijdens deze verzekeringsperiode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kunt u na een wachttijd van drie maanden gedurende maximaal drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van uw hypothecaire lening. De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal uitkeren aan uw bank is afhankelijk van het werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur van de periode dat u beroep heeft gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar. In het eerste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het tweede jaar ontvangt u 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het derde jaar ontvangt u nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is beperkt tot 500 euro of 600 euro per maand, maar is misschien kleiner, afhankelijk van uw inkomensverlies en de geleende som.

De verzekering is momenteel dan ook een populair thema tijdens Batibouw. Dat kon Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche deze week nog vaststellen.

Ethias

De verzekeringspremie wordt betaald door de Vlaamse overheid. De verzekeraar is Ethias. Door de huidige economische crisis en de stijgende werkloosheid dreigt die nu heel wat te moeten gaan uitbetalen. Toch is het - gelet op de wachttijd - nog te vroeg om dat nu al vast te stellen.

De gedetailleerde modaliteiten van de gratis verzekering vindt u hier.

Johan VAN GEYTE